Fernanda de Hoop


fernanda@fernandadehoop.nl

06-23502860

Procesbegeleider en trainer binnen organisaties voor onderwijs en welzijn

Trainer en ontwikkelaar De Vreedzame School


In mijn werk met teams verbind ik me met het proces waarin het team zich bevindt. Vertrekpunt is, dat wat er al is. Vandaaruit gaan we met elkaar op zoek naar de zone van naaste ontwikkeling van de teamleden en de school als totale gemeenschap. Daarmee zorgen we voor hoge betrokkenheid en duurzame ontwikkeling. 

Het liefst werk ik samen met een stuurgroep om zo goed mogelijk af te stemmen op wat er leeft en gewenst is. Bovendien blijft het proces hiermee in handen van teamleden, de eigenaars van het proces. In de samenwerking sta ik dichtbij en zorg ik voor een veilige werksfeer, waarin welbevinden en betrokkenheid centraal staan. Ik werk vanuit een groot vertrouwen in mensen, nodig mensen uit zichzelf te zijn en breng daarbij ook mezelf in.

Ik denk in scholen voor (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en in organisaties als een IKC, BSO, KDV, peuterspeelzaal, sportvereniging, kinder- en jongerenwerk graag mee over:

  • teamontwikkeling (team coaching en individuele coaching)
  • het creëren van een positief sociaal en moreel klimaat, waarin kinderen en volwassenen zich gezien en gehoord voelen
  • democratisch burgerschap, het creëren van een democratische oefenplaats, waar kinderen een stem krijgen, leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen
  • sociale veiligheid waaronder de aanpak van pesten
  • een groep die een moeilijke fase doormaakt

Ik begeleid scholen bij de invoering van het programma De Vreedzame School. Ook kom ik regelmatig op vreedzame scholen voor inspiratiebijeenkomsten, om een verdiepingsslag te maken of om nieuwe collega’s te scholen in het gedachtegoed.

Laat het horen als ik mee kan denken!